Náš příběh

Masna Studená

„Značka Masna Studená má do dnešních dob mezi milovníky uzenin velmi dobrý zvuk a nad jejími produkty zaplesá srdce nejednoho labužníka.“

Jan Satrapa

29. srpna 1849

Narodil se František Satrapa, otec Jana Satrapy, který později stál u vzniku všech největších masných firem – Kosteleckých uzenin (1917), Vysočiny Hodice (1926) a Krahulíka (1928)

Satrapa

1875

František Satrapa začal působit ve Studené, obdržel živnostenský list k provozování řeznické činnosti a pronajal si obecní hostinec, kde zřídil řeznický krám. Později si koupil dům č. 46 na náměstí.

 data-srcset

1899 – 1910

1899 – Výrobky mistra Satrapy byly oblíbené nejen v Čechách, ale i daleko za hranicemi, úspěch na sebe nedal dlouho čekat a toho roku dostal za své výrobky ve Vídni zlatou medaili a záslužný kříž.

1900 a 1902 – Následovaly další výstavy ve Vídni, Paříži a v Římě, kde mu byl uděleny čestné diplomy a další záslužný kříž za kvalitu vystaveného zboží.

1907 –  předal vedení firmy svému synu Janovi.

1900-1910 – Satrapovi požádali úřady o propůjčení titulu C.K. dvorní dodavatel, které mu bylo, vzhledem ke kvalitě výrobků, uděleno. Vedle uzenin všeho druhu, které dodával mimo jiné do Vídně, se zaměřil taktéž na výrobu masových konzerv, protože se mu podařilo získat výhodnou armádní zakázku na gulášové konzervy.

 data-srcset

1948 – 1978

1948 – bylla firma znárodněna, pokračovala výroba pod názvem Masna Studená. Se zánikem samostatných řeznických živností docházelo k postupnému navyšování produkce. 

1960 – 1970 – V šedesátých letech se továrna stala závodem národního podniku Jihočeský průmysl masný.

1972 – Protože poptávka po výrobcích neustále narůstala, ale zaostávala inovace a rekonstrukce původního zařízení, bylo rozhodnuto o stavbě nového masokombinátu.

1978 – Do nových prostor se přestěhovala celá jatecká a bourárenská produkce.

Satrapovy párky

1980 – 1999

1980 – Do nových prostor se přestěhovala i uzenářská výroba.

1980-1988 – Vzhledem k objemu výroby se začaly hledat způsoby uplatnění na zahraničních trzích. Po složitých vyjednáváních se podařilo otevřít možnost vývozu masa a masných výrobků téměř do celého světa a Masna Studená se stala jediným závodem v tehdejším Československu, který měl k této činnosti kompletní sadu oprávnění.

1988-1989 – Kombinát se stal státním podnikem.

1990-1999 – Začaly se střídat majitelé i formy vlastnictví.

Masna Studená v současnosti

2000 – 2012

2000 – Došlo k postupnému utlumení činnosti jatek a bourárny a Masna Studená se stala pouze výrobním závodem.

2000 – Kombinát je součástí skupiny Agrofert

2012 – Masna Studená je součástí akciové společnosti Krahulík.

 data-srcset

Současnost

V dnešní době se závod věnuje především výrobě tepelně opracovaných trvanlivých a fermentovaných výrobků. Vyhlášený je i zabijačkový program, uváděný na trh pod značkou Od Nás.

Naše výrobky