Nové obaly, nové logo

Aktualita

Nový vizuální styl, více ekologie, nové obaly

Podstatná část roku 2021 byla v Krahulíku věnovaná přechodu na nové obaly. Tato změna měla dva…

Podstatná část roku 2021 byla v Krahulíku věnovaná přechodu na nové obaly. Tato změna měla dva cíle, tím prvním je, celkem samozřejmě, aktualizace logotypu a veškerých materiálů v souladu s trendy a posláním značky. Tím druhým, neméně podstatně, je i ochrana životního prostředí a proto přecházíme s celým portfoliem výrobků na čiré vaničky. Tato změna přinese snížení uhlíkové stopy našich obalových materiálů.


Výchozím bodem pro nový design a všechny jeho prvky byla naše úcta k přírodě. Sídlíme na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje, místech, kde je krásná příroda, kde vládnou tradice a ještě se stále ctí poctivé řemeslo. Všechno tohle jsme chtěli dát i do nových obalů. Proto je součástí nového brandingu krajinka, tolik typická pro Vysočinu. Zemědelská usedlost, kterou naleznete v každé vesničce a pro další „známost“ najdete v pozadí i traktor. Změnili jsme i logo samotné, v souladu s trendy jsme je zjednodušili a upustili od šikmé stuhy, která se už zdála zastaralá. Aktualizovat jsme museli i náš claim, protože „zbystřete smysly“ už s dobou pozbylo význam. Kampaň odkazující na lidské smysly už pamatuje málokdo. Proto přišel nový claim „Tradičně spolu“ vychází z tradice naší značky a tolika výrobků, které se staly běžnou součástí života každého z nás. Kdo neměl na výletě tradiční chleba s máslem a s Vysočinou?

Ekologie nových obalů

Jsme pyšní na to, že změna obalů nebyla samoúčelná a nebyla jen o designu. V Krahulíku milujeme přírodu a už dlouho se snažíme ji chránit. Pečlivě vybíráme dodavatele, kteří sdílejí podobné hodnoty a vyhýbáme se nadužívání materiálů. U nových obalů přecházíme s celým sortimentem na čiré vaničky a optimalizací jsme také dosáhli menší spotřeby materiálu. Každoročně teď ušetříme minimálně 4 tuny plastu!

Pro představu tuna plastu je zhruba 50.000 plastových lahví. My jich teď každoročně ušetříme 200.000. Naše snahy však zdaleka nekončí jen u plastů. Naše výrobky do supermarketů putují v kartonových obalech. Všechny kartonové obaly, které používáme pochází buď z recyklovaného materiálu, nebo materiálu certifikovaného FSC.

Tato certifikace zaručuje, že materiál pochází ze zodpovědně obhospodařovaného lesa. Mezi principy FSC patří mimo jiné udržovat ale i obnovovat pro lokalitu typické ekosystémy. Tedy hospodařit tak, aby les netrpěl. Nemusíme snad zdůrazňovat, že takové snahy jsou nám na Vysočině velmi blízké.

Naše snahy tím ale rozhodně nekončí.